Monday, April 16, 2018


വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഹൈക്കു കവിത ....

എന്നിലെ ഹൈക്കു വരണ്ടു പോയ് !!!മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിന് നീരുറവ നിലച്ച നാൾ മുതൽ ...........

No comments:

Post a Comment